ILMU KEBATINAN DZAT MUTLAH

23/09/12

NAMA-NAMA PORO RATU DHEMIT YANG BISA DIPANGGIL UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN

MADURA BUTA GARIGIS, MATESIH JARANPANOLIH, SI GOBER PECANGAKAN DANAPI JATISARI, ABAR-ABIR JATIMALANG. ARYA TIRON LODAYA, SARPABANGSA PENING, PARANGTANDANG KESANGA, ING KUWU SI ONDAR-ANDIR, SETAN TELAGA PASIR, SI JALILUNG, KALA NGADANG TUNTANG, BANCURI KALA BANCURING ARDI BAITA. RARA DUNGIK RANDU LAWANG, SENDANG RETNA PANGASIH. BUTA KEPALA PRAMBANAN, BOK SAMPUR NENG ARDI WILIS, RADEN GALANGGANG JATI, ANENG ARDI GAJAH MUNGKUR, SI GENDRUK ING TALPEGAT, ING NGEMBEL RAHADEN PANJI, PAGER WAJA RAHADEN KUSUMAYUDA. SI PENTUL ANENG KACANGAN, NGREMA TAMBAKSULI, YUDAPEKSA DELANGGU, SI KLUNTUNG ING JEPARA, GAMBIR ANOM PTI, SI KECEBUNG KADILANGU, RARA DULEG MANCINGAN, GUWA LANGSE RAJA PUTRI, PARANG WEDANG RADEN ARYA JAYENGWESTI. DURGANELUH MAOSPAHIT, RAJA BAUREKSA RATUNING DHEMIT, BALABATU BLAMBANGAN, BUTA LOCAYA KEDIRI, PRABU YEKSA GIRIPURA. SIDAKARE PACITAN, KEDUWANG KLENTINGMUNGIL, HENDRJEKSA MAGETAN, JENGGAL TUNJUNGPURI, PRANGMUKA SURABANGGI, PUNGGUNG SI ABUR-ABUR, SAPUJAGAD JIPANG, MADIYUN KALASEKTI, SI KOREG PANARAGA, SINGABARONG JAGARAGA, MAJENANG TRENGGILING WESI, MACAN GUGUH GROBOGAN. KALJOHAR SINGOSARI, SRENGAT BARUKUPING, BALITAR KALAKATUNG, BUTA KRODA RAWA, KALANGBRET SEKARGAMBIR, CARUB AWOR LAMONGAN. GURNITA PUSPALAYA, SI LENGKUR TILAMPUTIH, SI LANCUK BALORA, GAMBIRAN KALADURGI, KEDUNGGEDE NI JENGGI, BATANG SI KLEWR, NGLASEM KALAPRAHARA, SIDAYU SI DANDANGMURTI, WIDALANGKAH CANDI KAYANGANIRA. SEMARANG BARATKATIGA, PEKALONGAN GUNTURGENI, PEMALANG KI SEMBUNGYUDA, SUWARDA SOKAWATI, TANDES NYAI RAGIL, JAYALELANA SURUH, BUTA TRINGGILING TANGGAL, KENDAL SI GUNTING GENI, KALIWUNGU GUTUK-API. MAGELANG KI SAMAITA, DADUNG AWUK BREBES NENGGIH, PAJANG BUTA SALEWAH, MANDA-MANDA MATAWIS, PALERET RAJEG-WESI, KUTAGEDE NYAI PANGGUNG, PRAGOTA KARTASURA, CAREBON SETAN KABERI, JURUTAMAN TEGALLAJANG. GENAWATI SILUMAN, KEMANDANG WARINGIN-PUTIH, KARETEG PAJAJARAN, SAPUREGOL BATAWI, WARU SULI WARINGIN, GUNUNG AGUNG, KALEKAH NGAWANG-AWANG, PARLAPA ARDI MERAPI, NI TALUKI TUNJUNGBANG. SETAN KARETEK SENDANG, PAMASUHAN SAPU ANGIN, KRES APADA RANGKUTAN, WANDANSARI TARISIG, WANAPETI MALANGKARSA SAWAHAN KI SANDUNGAN, PELABUHAN DUDUKWARIH, BUTA TUKANG PELAJANGAN. RARA AMIS TAWANG, TIDAR SI KALASEKTI. MADURETNA SUNDARA, JELELA ARDI SUMBING, NGUNGRUNGAN SIDAMURTI, TERAPA ARDI MERBABU, LIRBANGSAN KOMBANG, PRABU JAKA ARDI KELIR, AJI DIPA KENDENG. PASISIR BUTA KALA, TELACAP KI KALA SEKTI, KALA NADAH TOJAMAS, SEGALUH ARAN SI RENDIL, BANJARAN KI WESASI, SI KOROK LOWANGE, GUNUNG DUK GENIYARA, BOK BERENG PARANGTARITIS, DREMBAMOA PURBALINGGA. SI KRETA KARANGBOLONGAN, KEDUNG WINONG ANDONGSARI, JENU SI KARUNGKALA, PENGGING BANJARANSARI, PAGELAN KYAI CANDRALATU KENDALI SADA, KETEK PUTIH BUTA GLEMBOH KAJANG. RARA DENOK DEMAK, SI BATITIT TUBIN, JUWAL-PAJAL TALSINGA, TREMAS KUYANG. TRENGGALEK NI DARUNI, SI KUNCUNG CEMARASEWU, KALA-DADUNG BENTONGAN, ASMARA ANENG TAJI, BAGUS-ANOM KUDUS. MAGIRI SI MANGLAR MUNGA, ING GADING SI PUSPAKATI, CUCUK DANDANG ING KARTIKA, KULAWARGA TASIKWEDI, KALI OPAK WINARNI, SANGGA BUWANA RANIPUN, PAK KECEK PEJARAKAN, CING-CING GOLING KALIBENING, DAHRAMA KARAWELANG. WARULANDEYAN, KI DARUNA NI DARUNI, BAGUS KARANG ANENG ROBAN, PASUJAYAN UDAN RIRIS, WIDANANGGA DALEPIH, SI GADUNG KEDUNG GARUNGGUNG KABAREYAN, CITRANAYA KANG NEGGANI, GANEPURA MAJARAGA. LOGENJANG JUWANA, REMBANG SI BAJULBALI, SI LONDIR WIRASABA. ————— Cara panggil: 1. Cari tempat yang jauh dari perumahan penduduk, 2. Bakar menyan dan beri sesajen (terserah anda) 3. Baca nama-nama di atas dan tunggu kedatangannya. 4. Bila sudah datang sampaikan salam paseduluran dan ngobrol apa saja terserah anda. 5. Harus tatag/ tidak takut. Tetap tenang. 6. Golongan makhluk halus sama dengan manusia. Bila kita tenang mereka juga tenang. Bila kita mengusik, mereka juga mengusik. Sebaliknya bila kita usir, mereka juga akan melakukan perlawanan. 7. Berteman dan Meminta bantuan pada mereka itu boleh. Nabi Sulaiman juga memerintah dan meminta bantuan pada para Jin. (bantu membantu yang positif yaaa…Yang negatif tetap dilarang) Sama dengan meminta bantuan pada pak Sholeh, Cak Wadi, Mbah Salamun untuk memperbaiki genteng yang bocor, menguras jeding dll tentu saja anda juga perlu membalas jasa mereka. Dilarang melanggar janji sumpah dan saling menyakiti/mendzolimi. Tetap gunakan sopan santun adab dan etika sesama makhluk. YANG DILARANG/TIDAK BOLEH ADALAH MENYEMBAH DAN SYIRIK/MEMPERSEKUTUKAN MEREKA DENGAN ALLAH SWT.

SIHIR TENUNG SANTET PRING SEDAPUR DAN CARA MENYEMBUHKANNYA

Sihir tenung dan santet pring sedapur yang asli dimiliki oleh para dukun tradisional dan sangat berbahaya. Ilmu jenis ini banyak ditemukan di Jawa yang membuat korban mengalami sakit yang berujung pada kematian. Tidak tanggung-tanggung, ilmu ini akan bekerja hingga 12 orang sekeluarga/famili/keturunan meninggal dunia secara berturut tuurut. Jadi ciri khusus sihir ini adalah meninggal secara beruntun dengan sebab yang tidak jelas dan ciri khusus lain yang bisa diketahui hanya oleh mereka yang memiliki sihir ini. Bila ada seseorang terkena sihir ini, WASPADAI hal berikut ini: 1. Anda jangan mengatakan “kasihan” di depan korban ketika akan meninggal karena ketika korban meninggal maka Sihir tenung akan langsung mengenai Anda. 2. Kalau ingin menjadi juru sembuh santet sihir dll disarankan suka laku tirakat yang cukup misalnya puasa mutih, ngebleng, ngrowot, melek malam, mengurangi dosa dan kesalahan, pengendalian diri dll sebab bila anda tidak siap menjadi juru sembuh maka anda sendiri beresiko terkena sihir ini. Cara menaklukkan dan mengembalikan sihir PRING SEDAPUR: 1. Bersihkan diri dengan laku yang terpuji, disarankan untuk puasa mutih 7 atau 40 hari sebelum proses pengembalian Ajian. 2. Cari rong/leng/lobang tempat tinggal binatang buaya. Biasanya di rawa-rawa, muara sungai, hutan, atau kebun binatang yang memang ada buayanya. 3. Tancapkan ke dalam rong/leng/lobang buaya tersebut dengan bambu/pring yang tajam. 4. Sambil menancapkan bambu, bacalah mantera berikut ini: PRING SEDAPUR BALIYO MENYANG ASALMU sambil membayangkan korban yang sedang kesakitan. Insya alloh korban akan segera sembuh. 5. Saya tidak menganjurkan Anda untuk mengembalikan ke pengirimnya. (Mohon disikapi dengan dewasa dan bijaksana) Pengembalian ke pengirim beresiko mendzolimi orang lain dan berresiko anda berdosa pula. Namun kalau anda siap dengan resiko dan dosanya silahkan anda ingin tanggung sendiri, caranya adalah baca mantra ini: PRING SEDAPUR BALIYO MENYANG ASALMU ROLAS TURUNAN. 6. Efek dari pengembalian sihir ini ke pengirimnya adalah pengirim beserta sanak keluarga/ famili pun akan terkena sihirnya bikinannya sendiri hingga berjumlah 12 orang meninggal dunia dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 bulan. 7. Waspadai balas dendam dan semoga yang sakit cepat sembuh atas ijin Allah. Bila anda ingin menyembuhkan sihir namun gagal/ belum berhasil menyembuhkan korban yang ditandai dengan sakit korban bertambah parah dari jam ke jam segera menghubungi sesepuh ahli.

KOLEHSI ILMU SUGIH BONDO DONYO

Untuk amalan banyak sekali yang berhubungan dengan rejeki dan bisa anda memilih mana yang anda suka sebagai referensi dalam kehidupan anda, namun perlu diingat bahwa amalan ini tidak bisa mendatangkan uang yang banyak dengan tiba -tiba, tanpa usaha maka hanyalah kesia-siaan semata. 1. Bacalah surat yasin seb... anyak 4 kali sesudah mengerjakan sholat isya', selama membaca jangan bercakap-cakap dan setiap selesai membaca surat yasin satu kali kemudian dilanjutkan membaca amalan di bawah ini; " SUBHAANAL MUNAFFISI AN KULLI MAD YUUN SUBHANAL MUFARRIJI AN KULLI MAH ZUUN SUBHAANAA MAN JA'ALA KHOZZAAI NAHU BAINAL KAAFI WANNUN SUBHAANA MAN IDZAA AROODA SYAIAN ANYAQUULA LAHU KU FAYAKUUN YAA MUFARRIJU FARRIJ...4X... kemudian diteruskan. FARRIJ ANNI HAMMI WA GHOMMI FARJAN AAJILAN BIROHMATIKA YAA ARHAMAR ROOHIIMIN WASHOLLA LLOHU ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN W ALAA ALIHI WA SHOH BIHI WASALLIIM". 2.Barang siapa yang mengalami kesukaran hidup dalam mencari rejeki, dan susah menemukan solusinya, maka bermujahadahlah dengan berpuasa 1 hari terlebih dahulu yaitu pada hari kamis, kemudian pada pertengahan malam melakukan sholat hajjat dua rokaat dan setelah salam membaca; - ASTAGHFIRULLOHAL AZHIIM ...100X -ALLOOHUMMA SHOLLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD..100X -kemudian membaca; " WA MAN QUDIRO 'ALAIHI RIZQUHU FAL YUNFIQU MIMMAA ATAAHU LLOOHU LAA YUKALLIFULLOOHU NAFSAN ILLA MAA ATAAHAA SAYAJ'ALAHULLOOHU BA'DA YUSRIN YUSRON...100X setelah selesai membaca doa diatas kemudian tidurlah, INSYA ALLOH didalam tidur anda akan mendapatkan mimpi yang bisa menunjukan jalan yang menjadikan terbukanya pintu rejeki dan kesuksesan anda. 3. SHOLAWAT NARRIYAH merupakan gudang pembuka rejeki, yang bisa menerangkan hati yang gelap, SHOLAWAT MIFTAAHU KANZIL MUHITH atau SHOLAWAT NAILUL MURADI artinya untuk membuka segala gedung kesulitan, atau memudahkan segala hajat diantaranya; a. apabila dibaca setelah sholat fardlu sebanyak sebelas kali, INSYA ALLOH dimudahkan dalam mencari rejeki dan mengalir seperti turun dari langit dan keluar dari bumi yang tak pernah ada habisnya. b. apabila mempunyai hajat besar untuk derajat, maupun kesuksesan besar, maka harus mengamalkan istiqomah sebanyak 4444 tiap malam, INSYA ALLOH akan terkabul hajatnya. 4. Barang siapa setiap selesai SHOLAT SUBUH dan MAGRIB selalu ISTIQOMAH mau membaca ; "LAA ILAHA ILLA LLOOH AL MALIKUL HAQQUL MUBIIN. MUHAMMADUN ROSULULLOH SHOODIQUL WA'DIL AMIIN sebanyak 100x, maka ALLOH akan memberi yang memacanya tadi: - Insya Alloh diberi mudah rejekinya - Insya Alloh hilang kesusahanya - Insya Alloh diampuni dosanya - dijadikan orang yang baik - dilindungi dari siksa kubur 5. Diusahakan tiap selesai sholat magrib dan sholat shubuh selalu membaca surat yasin dan waqiah, karena faedahnya cukup besar kususnya berhubungan dengan rejeki 6. Untuk ritual laku kejawen anda untuk dimudahkan mencari rejeki [ GOLEK BONDO] harus melalu laku yaitu; mutih 40 hari kemudian selama 7 hari terakhir ngebleng,harus menjaga jangan sampai bicara kepada orang lain, inilah amalanya; BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIIM BOPO ADAM, IBU PERTIWI INGSUN NYUWUN SANDANG PANGAN SARINANESAWENGINE NYUWUN GAMPIL, GAMPIL SARINING GAMPIL KERSANING ALLOH. LAA ILA LLOHU MUHAMMADUN ROSULULLOOH 7.Untuk derajad , pangkat dan kesuksesan karier dan rejekinya, harus melakukan mutih selama 4 hari, dimulai pada hari rabu pon, sampai sabtu legi, inilah mantranya untuk dibaca terus menerus; BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIIM DERAJADKU DURUNG DIPARENGAKE, GUSTI ALLOH MARENGAKE SOKO WETAN, KULON, KIDUL, LOR, NGISOR LAN NDUWUR, WUS KETAMPAN DENING RUH RABANI DISNI masih banyak laku dan amalan yang sangat ampuh untuk menarik energy besar dialam semesta ini khususnya menarik kekuatan energy yang berada dalam gedong WETAN [TIMUR] yaitu gedong SANDANG, gedong KIDUL [SELATAN] yaitu tempatnya wadah PANGAN, dan gedong KULON [BARAT] merupakan tempatnya KEMULIAAN, sedangkan gedong KULON [UTARA] merupakan tempatnya wadah HARTA BENDA, EMAS DAN INTEN, tetapi untuk laku yang berat perlulah bimbingan guru jadi disini kami tidak bisa memberikan amalan maupun cara lakunya karena bisa bahaya bagi yang mengamalkan tanpa bimbingan seorang guru.untuk ket lbh lanjut hub sy gus budi tlp 085855918089/081235976488

AMALAN SUGIH BONDO DONYO

Untuk amalan banyak sekali yang berhubungan dengan rejeki dan bisa anda memilih mana yang anda suka sebagai referensi dalam kehidupan anda, namun perlu diingat bahwa amalan ini tidak bisa mendatangkan uang yang banyak dengan tiba -tiba, tanpa usaha maka hanyalah kesia-siaan semata. 1. Bacalah surat yasin seb... anyak 4 kali sesudah mengerjakan sholat isya', selama membaca jangan bercakap-cakap dan setiap selesai membaca surat yasin satu kali kemudian dilanjutkan membaca amalan di bawah ini; " SUBHAANAL MUNAFFISI AN KULLI MAD YUUN SUBHANAL MUFARRIJI AN KULLI MAH ZUUN SUBHAANAA MAN JA'ALA KHOZZAAI NAHU BAINAL KAAFI WANNUN SUBHAANA MAN IDZAA AROODA SYAIAN ANYAQUULA LAHU KU FAYAKUUN YAA MUFARRIJU FARRIJ...4X... kemudian diteruskan. FARRIJ ANNI HAMMI WA GHOMMI FARJAN AAJILAN BIROHMATIKA YAA ARHAMAR ROOHIIMIN WASHOLLA LLOHU ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN W ALAA ALIHI WA SHOH BIHI WASALLIIM". 2.Barang siapa yang mengalami kesukaran hidup dalam mencari rejeki, dan susah menemukan solusinya, maka bermujahadahlah dengan berpuasa 1 hari terlebih dahulu yaitu pada hari kamis, kemudian pada pertengahan malam melakukan sholat hajjat dua rokaat dan setelah salam membaca; - ASTAGHFIRULLOHAL AZHIIM ...100X -ALLOOHUMMA SHOLLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD..100X -kemudian membaca; " WA MAN QUDIRO 'ALAIHI RIZQUHU FAL YUNFIQU MIMMAA ATAAHU LLOOHU LAA YUKALLIFULLOOHU NAFSAN ILLA MAA ATAAHAA SAYAJ'ALAHULLOOHU BA'DA YUSRIN YUSRON...100X setelah selesai membaca doa diatas kemudian tidurlah, INSYA ALLOH didalam tidur anda akan mendapatkan mimpi yang bisa menunjukan jalan yang menjadikan terbukanya pintu rejeki dan kesuksesan anda. 3. SHOLAWAT NARRIYAH merupakan gudang pembuka rejeki, yang bisa menerangkan hati yang gelap, SHOLAWAT MIFTAAHU KANZIL MUHITH atau SHOLAWAT NAILUL MURADI artinya untuk membuka segala gedung kesulitan, atau memudahkan segala hajat diantaranya; a. apabila dibaca setelah sholat fardlu sebanyak sebelas kali, INSYA ALLOH dimudahkan dalam mencari rejeki dan mengalir seperti turun dari langit dan keluar dari bumi yang tak pernah ada habisnya. b. apabila mempunyai hajat besar untuk derajat, maupun kesuksesan besar, maka harus mengamalkan istiqomah sebanyak 4444 tiap malam, INSYA ALLOH akan terkabul hajatnya. 4. Barang siapa setiap selesai SHOLAT SUBUH dan MAGRIB selalu ISTIQOMAH mau membaca ; "LAA ILAHA ILLA LLOOH AL MALIKUL HAQQUL MUBIIN. MUHAMMADUN ROSULULLOH SHOODIQUL WA'DIL AMIIN sebanyak 100x, maka ALLOH akan memberi yang memacanya tadi: - Insya Alloh diberi mudah rejekinya - Insya Alloh hilang kesusahanya - Insya Alloh diampuni dosanya - dijadikan orang yang baik - dilindungi dari siksa kubur 5. Diusahakan tiap selesai sholat magrib dan sholat shubuh selalu membaca surat yasin dan waqiah, karena faedahnya cukup besar kususnya berhubungan dengan rejeki 6. Untuk ritual laku kejawen anda untuk dimudahkan mencari rejeki [ GOLEK BONDO] harus melalu laku yaitu; mutih 40 hari kemudian selama 7 hari terakhir ngebleng,harus menjaga jangan sampai bicara kepada orang lain, inilah amalanya; BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIIM BOPO ADAM, IBU PERTIWI INGSUN NYUWUN SANDANG PANGAN SARINANESAWENGINE NYUWUN GAMPIL, GAMPIL SARINING GAMPIL KERSANING ALLOH. LAA ILA LLOHU MUHAMMADUN ROSULULLOOH 7.Untuk derajad , pangkat dan kesuksesan karier dan rejekinya, harus melakukan mutih selama 4 hari, dimulai pada hari rabu pon, sampai sabtu legi, inilah mantranya untuk dibaca terus menerus; BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIIM DERAJADKU DURUNG DIPARENGAKE, GUSTI ALLOH MARENGAKE SOKO WETAN, KULON, KIDUL, LOR, NGISOR LAN NDUWUR, WUS KETAMPAN DENING RUH RABANI DISNI masih banyak laku dan amalan yang sangat ampuh untuk menarik energy besar dialam semesta ini khususnya menarik kekuatan energy yang berada dalam gedong WETAN [TIMUR] yaitu gedong SANDANG, gedong KIDUL [SELATAN] yaitu tempatnya wadah PANGAN, dan gedong KULON [BARAT] merupakan tempatnya KEMULIAAN, sedangkan gedong KULON [UTARA] merupakan tempatnya wadah HARTA BENDA, EMAS DAN INTEN, tetapi untuk laku yang berat perlulah bimbingan guru jadi disini kami tidak bisa memberikan amalan maupun cara lakunya karena bisa bahaya bagi yang mengamalkan tanpa bimbingan seorang guru.untuk ket lbh lanjut hub sy gus budi tlp 085855918089/081235976488

ilmu lawan santet

bismillahirohmanirohim robbanna arinal ladzzaini adhollaana minal jinni wal ingsi naj'al huma tahta aqdaaminna liyakuna minal asfalin baca bila terkena santet 41 kali bila anak rewel 7 kali cukup gampang dan cpt di hafal