ILMU KEBATINAN DZAT MUTLAH

16/10/12

PENGASIHAN MELALUI MERAGA SUKMA

Pengasihan ini tanpa puasa, mempengaruhi si target dengan cara sang KHODAM akan langsung menemui si target pada malam hari, baik saat dia tidur atau saat terjaga, khodam dari surat ini akan menyerupai si pengamal dan mengatakan/menyampaikan akan hajatnya pengamal agar si target tunduk dan mencintai si pengamal.pengasihan ini sangat langka dan mujarrob. Khodam dari surat Al-Kafirun Cara mengamalkan: Bacalah SURAT AL KAFIRUN 1000x setiap malam selama mengamalkan. Setiap hitungan 100x bacalah QOSAM nya 1x. Saat mengamalkan mutlak membakar Bukhur Luban Dzakar dan Bukhur Stanggi. Maka pada ke esokan harinya malam terakhir si target insyaallah akan datang menemui anda. SURAT AL KAFIIRUN BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM QUL YAA ANYUHAL KAAFIRUN@LAA A’BUDU MAA TA’BUDUN@WALAA ANTUM ‘AABIDUUNA MAA A’BUD@WALAA ANA ‘ABIDUM MAA ‘ABADTUM@WALAA ANTUM ‘AABIDUUNA MAA A’BUD@LAKUM DIINUKUM WALIYADIIN INILAH QOSAMNYA: TAWAKKALU AYYUHAS SAYYID MAHDAYAA-IL WADZHABU ILA.....................................................................................................YAQDLII HAJATII ALWAAHAN AL ‘AJAL AS SAA’AH. Bagi yang ingin mengamalkan dan mendapat tatacara dan Qosam secara sempurna,silahkan hubungi kami.081235976488/085855918089

Tidak ada komentar: