ILMU KEBATINAN DZAT MUTLAH

02/01/12

PUJA MANTRA NIKAH BATIN

bismillahi...usikum ibada  illahi wa napsi bitakalahi pabiltukakaha ingsun anarimakaken ing rasaningsun maring siro yo aku sajating purbo siro kang anarimo rahsaningsun yo rahsaniro sukmaningsun yo sukmoniro yo iki sejatining rahso kang wujud kang tunggal wujud kahananing pangeran ya hu ya hu malaekat papat minongko seksingsun agomo rosul minongko mas kawingsun

Tidak ada komentar: