ILMU KEBATINAN DZAT MUTLAH

30/12/11

AJIAN KAYA HARTA


Sedikit atau banyak, kecil atau besar – rezeki seseorang memang telah diatur oleh Allah SWT, tapi dalam Al-Qur’an juda disebutkan “Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut berusaha merubahnya sendiri”. Kaedah ini menunjukkan pentingnya usaha untuk maju – selalu tambah – bahkan denagn tingkatan kemampuan dalam berusahalah nasib seseorang ditentukan termasuk rezeki.
Adapun ajian dibawah ini adalah ijazah yang banyak dijalani oleh nenek moyang kita yang berasal dari jawa yang konon bersumber dari para Wali Jawa yang jadi sesepuh atau penasihat spiritual di Kerajaan Majapahit yang dulu banyak diberikan kepada abdinya yang kesusahan rezeki.
Syarat-syaratnya :
• Mahu menjalani ibadah (solat) dengan baik.
• Benar-benar dalam keadaan kepepet / papa dan memerlukan.
• Puasa sunnah hajat 40 hari.
• Selama puasa makannya hanya sekali, baik buka maupun sahur iaitu pukul 12 malam.
• Selama puasa setiap malam sebelum makan baca do’a / mantra.
• Setelah selesai puasa terus nglowong 3 hari 3 malam.
Mantranya :
Bismillahirrohmaanirrohiim
Ingsun amatek ajiku si wisakrama
Marmati kakang kawah adhi ari-ari
Sadulurku papat kalima pancer
Saduluruku kang kerawatan kang ora kerawatan
Kang metu bareng sedino lan ora metu bareng sedina
Lan sedulurku kabeh bae
Bapanta ana ngarep
Ibunta ana mburi
Mara bukaken geongku
Maju pat kangh ana ing kiblat papat kalima tengah
Ayo podo tumandango bebarengan
Podo gawanen kalumpukno dadi siji.
Saking kersane Allah
Laa ilaaha illallah Muhammadurusulullah.
(Setelah menjalani puasa 40 hari dan nglowong 3 hari 3 malam, do’a / mantra ini supaya dibaca setiap akan tidur dan setiap akan kerja … Insya Allah dalam dekat rezeki mengalir deras menuju anda).

Tidak ada komentar: