ILMU KEBATINAN DZAT MUTLAH

30/12/11

ILMU GENDAM HARTAMTatacara :
• Puasa sunnat hajat 7 hari.
• Puasa mulai Jum’at Legi berkahir khamis Pahing.
• Puasa hari terakhir tidak tidur mulai khamis pagi sampai jum’at pagi.
• Selama puasa setiap hari diusahakan sedekah walaupun sepotong makanan atau segelas air putih.
• Selama puasa setiap matahari terbit dan terbenam selalau baca mantra.
• Usahakan tidak menganggur, sekecil apapun punya pekerjaan/kegiatan/usaha.
Mantra yang dibaca :
Bismillahirrohmaanirrohiim
Allahumma yassir ummurona,
Wawassi’ arzaaqona,
Waqdli chawaaijanaa hammana,
Dak deleng ono,
Dak sediyo teko,
Dak tuju ono,
Saka kersaning Allah,
Laa ilaaha illalllah Muhammadurrusulullah.
Peringatan :
Setiap matahari terbit, matahari terbenam, siang hari (± pukul 12.00) dan tengah malam (± pukul 24.00) mantra dibaca 7 kali. Usahakan jangan sampai menyakiti hati atau badan orang dan menganiaya haiwan.
Setelah menjalani tatacara di atas sebaiknya mantra ini dibaca setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi sebelum kita memulai pekerjaan. Kalau sudah ada kemudahan rezeki misal ada pemberian dari orang yang tak disangka-sangka. Kita harus mengeluarkan zakat. Semakin kita banyak sodaqoh maka kita akan banyak berkah dan mudah mendapat rezeki dari semua arah.

Tidak ada komentar: