ILMU KEBATINAN DZAT MUTLAH

09/03/12

AMALAN PAKAI AL FATEHAH


ADAPUN YANG DIAMALKAN “PAKAI AL-FATIHAH” ITU SEBAGAI BERIKUT:
-ALHAMDULILLAAH:ARTINYA,YA MUHAMMAD,SEMBAHYANGMU ITU AKU JUA
MEMUJI DIRIKU
-ROBBIL ‘AALAMIIN:ARTINYA,YA MUHAMMAD,AKU TAHU LAHIR BATHINMU.
-ARROHMAANIRROHIIM:ARTINYA,YA MUHAMMAD,YANG MEMBACA FATIHAH
ITU AKU JUA MEMUJI DIRIKU.
-MAALIKIYAWMIDDIIN:ARTINYA,YA MUHAMMAD,ENGKAU JUA GANTI PEKERJAAN-KU,
KARENA ENGKAU TIADA LAIN-KU.
-IYYAAKA’NA’BUDU
WAIYYAAKANASTA ‘IIN:ARTINYA,YA MUHAMMAD,TIADA YANG SEMBAHYANG
HANYA AKU DAN YANG GHOIB AKU JUA KERJA SENDIRI-KU.
-IHDINASHSHIROOTHOOL
MUSTAQIIM :ARTINYA,YA MUHAMMAD,TIADA YANG MENGETAHUI AKAN
DA-KU HANYA ENGKAU JUA.
-SHIROOTHOLLADZIINA AN
‘AMTA ‘ALAYHIM :ARTINYA,YA MUHAMMAD,SESUNGGUHNYA KARENAMU
SEKALIAN YANG ADA.
-GHOYRILMAGHDHUUBI
‘ALAYHIM :ARTINYA,YA MUHAMMAD,TIADA AKU MARAH,AKU KASIH
PADAMU DAN SEKALIAN UMMATMU.AKU MENGATAKAN
RAHASIA-KU PADAMU,DAN ENGKAU KATAKAN RAHASIAMU
PADA SEKALIAN UMMATMU.
-WALADHDHOOLLIIN :ARTINYA,YA MUHAMMAD,JIKA TIADA ENGKAU

KEKASIH-KU,MAKA TIADA RAHASIA-KU SEKALIANNYA
PADAMU.
-AAMIIN :ARTINYA,YA MUHAMMAD,ENGKAU GANTI RAHASIA-KU
ALLAH NAMA BAGI ZAT TUHANMU YANG QODIM.

Tidak ada komentar: