ILMU KEBATINAN DZAT MUTLAH

09/03/12

ILMU PEMANGGIL KANJENG IBU RATU LAUT KIDUL

MANTRANYA:HANGA PURWOJATI WINANTU PUJI RAHAYU
DUH KANJENG RATU ENGKANG LENGGAH ING DUMPARING SAMUDRA KIDUL INGKANG NGRATONI SAGANG PORO LELEMBUT DUMAWUH, LENGKEHE JURANG PUNCAKING GUNUNG, BUNTUR ING WAREH SULANING TOYA, SAMI GELARAKEN WATON ING WREKSA, GUNG SELO GUNG SINEBAT PORO LELUHUR INGKANG MANGGEN ING JOWO, NENG BUMI LAN LEBETE BUMI, KAWULO JABANG BAYINE (SEBUT NAMA KITA) NYUWUN DIPUN RUWAT SAKING PANANDANG KAWULO KAWULANING PARA LELUHUR INGKANG LENGGAH ING GUNUNG PEDHOT LAN BUMI KERTO, NYUWUN KAPARING REJEKI SUGIH LANTARAN ARTO, BONDO DADOSO SEBABING KAMULYAN
CARA MENGAMALKAN: HARI SELASA KLIWON SEDIAKAN UBA RAMPE KEMBANG SETAMAN BESERTA PISANG RAJA (SATU CENGKEH) DAN KEMENYAN. BACA MANTRA SEBANYAK 44 X DAN TUNGGU KEDATANGAN KANJENG IBU RATU LAUT KIDUL

Tidak ada komentar: