ILMU KEBATINAN DZAT MUTLAH

09/03/12

SHOLAWAT GHOZALI

ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA’ALAA ALI SAYYIDINA MUHAMMADIN SHALAATAN DAA IMATAN MUSTAMIRRATAN TADUUMU BIDAWAAMIKA WATABQAA BIBAQAA-IKA WATAKHLUDU BIKHULUUDIKA WALAAGHAA YATA LAHAA DUUNA MARDHAATIKA WALAA JAZAA-I LIQAA ILAHAA WAMUSHALLI HAA GHAIRA JANNATIKA WANNAZHRI ILAA WAJHIKAL KARIIMI..
MANFAAT: UNTUK MENDATANGKAN HAJAT BESAR. @

Tidak ada komentar: